Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü : Sıddık BARIŞ
Eposta : siddik.baris@saglik.gov.tr
Telefon : 0 414 318 70 84


Şubenin Görevleri

  • Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,
  • Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,
  • Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
  • Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,
  • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
  • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.