İç Kontrol Eylem Planı

Teşkilat Şeması

Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Eczacılık ve Tıbbi Cihazlar Şube Müdürlüğü

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Kamu Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Avukatlık Hizmetleri Birimi

Hasta Hakları Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi